Dnia 20 marca odbyły się zajęcia z rękodzieła, które poprowadziła nasza wolontariuszka, Małgorzata Halinowska. Małgosia przygotowała dla nas manualne zajęcia polegające na pomalowaniu drewnianego jajka na kolor żółty i zielony, wysuszeniu suszarką,...

czytaj więcej

Dnia 19 marca 2018 roku odbyło się kolejne i ostatnie w tym półroczu spotkanie z cyklu "Senior dla innych". Odbyło się one w Domu Opieki Społecznej, które znajduje się przy ulicy Niedziałkowskiego 22. Tym razem, w spotkaniu brały udział same Panie,...

czytaj więcej

O nas

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” przeciwdziała marginalizacji osób starszych, łamie stereotypy na temat starości i alarmuje społeczeństwo o trudnej sytuacji seniorów w Polsce.

Pragniemy docierać do osób najbardziej potrzebujących naszej pomocy, do tych, dla których największą bolączką jest samotność. Nasi wolontariusze to nie tylko pomocnicy osób starszych, ale przede wszystkim ich przyjaciele. Odwiedzają osoby mieszkające samotnie, troszczą się o ich zdrowie i kondycję psychiczną. Towarzyszą seniorom na co dzień, rozmawiają, chodzą na spacery, do teatru, na wystawy. Organizują krótkie wycieczki za miasto.
We wszystkich swoich działaniach wolontariusze i pracownicy „małych braci” kierują się mottem: „kwiaty przed chlebem”. Ta dewiza podkreśla znaczenie tworzenia relacji opartych na przyjaźni i empatii pomiędzy wolontariuszem a podopiecznym.
czytaj więcej